تحقيق دیدگاه امیل دورکیم درباره انحرافات

تحقيق دیدگاه امیل دورکیم درباره انحرافات|34011224|دیدگاه امیل دورکیم درباره انحرافات,خودکشی از دیدگاه امیل دورکیم,شهر از دیدگاه امیل دورکیم,تحقیق دیدگاه امیل دورکیم,مقاله دیدگاه امیل دورکیم,پروژه دیدگاه امیل دورکیم,پایان نامه دیدگاه امیل دورکیم,تحقیق در مورد دیدگاه امیل دورکیم
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد تحقيق دیدگاه امیل دورکیم درباره انحرافاترا مشاهده می نمایید .

دانلود تحقيق با موضوع دیدگاه امیل دورکیم درباره انحرافات،در قالب word و در 11 صفحه، قابل ویرایش.


مقدمه تحقیق:آیین کلی دورکیم، تاکیدش بر این است که بررسی جامعه باید موضوعش را جدا از موضوعهای دیگر در نظر گیرد و پدیده های اجتماعی را به عنوان موضوع خاص خود برگزیند.دور کیم با طرد تفسیرهای زیست شناختی و روان شناختی، توجه اش را به عوامل اجتماعی – ساختاری تعیین کننده مسائل اجتماعی انسان معطوف ساخته بود.دورکیم، تبیین های غیر جامعه شناختی رفتار اجتماعی را مورد انتقاد صریح قرار داده بود. وی معتقد بود پدیده های اجتماعی، «واقعیت های اجتماعی» هستند و همین واقعیت های اجتماعی نیز موضوع جامعه شناسی را تشکیل می دهند. بنظر او، این واقعیت ها ویژگی ها و عوامل اجتماعی تعیین کننده ای دارند که با مفاهیم زیست شناختی و روان شناختی قابل تبیین نیستند. واقعیت های اجتماعی نسبت به هر فرد زنده جنبه ای خارجی دارند. این واقعیت ها با گذشت زمان پایدار می مانند، حال آنکه افراد خاص می میرند و جایشان را به دیگران می دهند. وانگهی، واقعیت های اجتماعی نه تنها بیرون از فرد قرار دارند، بلکه «از چنان قدرت وادارنده ای برخوردارند که بر فرد و اراده فردی تحمیل می گردند». هر گاه تقاضاهای اجتماعی برآورده نشوند، الزام ها چه بصورت قانون و چه به شکل رسوم وارد عمل می شوند...