تحقيق درمان معتادين به مواد مخدر

تحقيق درمان معتادين به مواد مخدر|34011221|درمان معتادين به مواد مخدر,تحقیق درمان معتادين به مواد مخدر,مقاله درمان معتادين به مواد مخدر,درمان معتاد,درمان معتادان,درمان معتاد به شیشه,درمان معتادان به شیشه,تحقیق درمان معتاد,مقاله درمان معتاد,پایان نامه درمان معتاد,دانلود تحقیق درمان معتاد
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد تحقيق درمان معتادين به مواد مخدررا مشاهده می نمایید .

دانلود تحقيق با موضوع درمان معتادين به مواد مخدر،در قالب word و در 14 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:به طور كلي درمان كامل معتادين، دو مرحله دارد كه در هر مرحله روش هاي مختلف درماني به كار گرفته مي شود:
مرحله اول- بازگيريمرحله دوم- بازتواني
مرحله اول (بازگيري):بازگيري يا درمان جسمي، از دو راه، يكي روش دارويي و ديگري روش غير دارويي امكان پذير است كه در هر دو روش نيز به دو طريق ترك تدريجي و ترك ناگهاني مورد استفاده قرار مي گيرد.
1ـ روش دارويي: 1. ترك تدريجي 2. ترك ناگهاني
1. ترك تدريجي: امروزه يكي از روش هاي شايع و متداول دارودرماني در جهت ترك وابستگي بدني اعتياد به مشتقات ترياك، به ويژه مورفين و هروئين استفاده از تركيب متارون مي باشد. در اين شيوه از درمان سعي مي شود با رعايت مراقبت هاي پزشكي خاص با وضع كلي معتاد تركيب متادون، با برنامه ريزي ويژه اي به طور كلي كوتاه مدت يا دراز مدت، جانشين مصرف هروئين گردد. هم چنين استفاده مناسب متادون، از نقطه نظر كمي مي توان اثرات داروئي هروئين را در صورت مصرف در بدن خنثي نمايد كه در اين مورد متادون به عنوان عامل خنثي كننده در برابر اثرات فارماكولوژي (داروئي) هروئين عمل مي كند.
2. ترك ناگهاني: در استفاده از اين روش، معتاد به طور يكباره از مصزف مواد مخدر خودداري مي نمايد و زير نظر پزشك متخصص به منظور تسكين نشانه هاي ترك از برخي از داروهاي كمكي (غير از متادون) استفاده مي نمايد. پس از اتمام اين دوره و تاييد بر عدم اعتياد فرد معتاد مي تواند با مراجعه به مركز روانپزشكي مشاوره و ساير مراكز در اين زمينه براي رفع نارسائي هاي كلي اقدام نمايد.
2ـ روش غير دارويي: 1- ترك تدريجي 2ـ ترك ناگهاني
1. ترك تدريجي: روش غير داروئي روشي است بسيار ساده كه علاوه بر كاربردهاي سنتي و قديمي آن، امروزه نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. بدين ترتيب كه زير نظر پزشك متخصص كه بر حسب نوع اعتياد و ميزان مصرف تهيه مي شود فرد معتاد سعي مي كند به تدريج از مصرف روزانه خود كم كند تا آن كه پس از انقضاي دوره مقرر، ميزان مصرف به صفر تنزل كند. پس از ترك كامل و تاييد آزمايشگاهي مبتني بر عدم اعتياد بيمار بايد تحت درمان روحي قرار گيرد.
2. ترك ناگهاني: اين گونه روش بدون استفاده از هيچ گونه داروئي به منظور دفع سم زدايي معتادان مورد استفاده قرار مي گيرد. بدين ترتيب كه فرد معتاد در محل خاص كه نتواند در زمان ترك به خود يا ديگران صدمه بدني وارد كند، نگهداري مي شود تا به خودي خود پس از چند روز ترك اعتياد كند. معمولاً اين دوره بين 2 تا 12 روز به طول مي‌انجامد كه نوسان آن بستگي به چگونگي اعتياد (ميزان ونوع مصرف ) و فرد معتاد خواهد داشت ...