تحقيق خواسته‏ها و مشخصات يك بستر عمومى براى آموزش به كمك رايانه

تحقيق خواسته‏ها و مشخصات يك بستر عمومى براى آموزش به كمك رايانه|34011213|تحقيق,دانلود تحقيق,كار تحقيقي,علوم اجتماعي,خلاقيت,نوآوري,كامپيوتر,تحقيق خواسته‏ها و مشخصات يك بستر عمومى براى آموزش به كمك رايانه
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد تحقيق خواسته‏ها و مشخصات يك بستر عمومى براى آموزش به كمك رايانهرا مشاهده می نمایید .

چكيده
استفاده از رايانه در امر آموزش ، مى‏تواند تحول بزرگى را در فراروند آموزش ايجاد كند. در ايجاد سيستم‏هاى آموزش به كمك رايانه، روشهاى مختلفى متصور است. در اغلب سيستم‏هاى ايجاد شده، يك سيستم براى آموزش تنها يك زمينه خاص علمى ايجاد مى‏شود و تلاشى مشابه، براى ايجاد يك سيستم آموزشى در زمينه ديگر نيز انجام مى‏شود. در اين مقاله خصوصيات يك بستر عمومى مورد بحث قرار مى‏گيرد كه امكان پياده‏سازى مجموعه‏هاى مختلف آموزشى را در زمينه‏هاى مختلف علمى فراهم مى‏كند. اين بستر پويا طى يك پروژه تحقيقاتى به صورت يك مدل پيش نمونه سازى شده ايجاد گرديده تا امكان مشاهده خصوصيات و رفتارهاى آن بوجود آيد. پس از طرح مقدماتى ماهيت اين بستر پويا، مزيتها، اهداف، خصوصيتها و ويژگيهاى اين بستر مطرح شده و ابزارهائى كه براى ايجاد چنين بسترى پيش بينى مى‏شود مورد بحث قرار مى‏گيرند. در انتها نيز محيط عمومى لازم براى ايجاد چنين بسترى مطرح مى‏شود.